Dėstytojo tinklalapis

CV

GYVENIMO APRAŠYMAS – CV-[EN]

Pavardė Mačerinskienė
Vardas Irena
Mokslinis laipsnis, vardas profesorė, daktarė
Kontaktai Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Bankininkystės ir investicijų katedra

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva

E-mail.: irena.macerinskiene@mruni.lt; irenamacerinskiene@yahoo.com

Gimimo data 1949 07 21

Pedagoginiai-mokslo vardai

Aukštoji mokykla

Gynimo, suteikimo data

Įgytas mokslo laipsnis

Mykolo Romerio universitetas 2009 06 18

Socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.

Profesoriaus atestatas Nr. 000018

Habilitacijos procedūra: Mykolo Romerio universitetas

2007 05 09

Socialinių mokslų (Vadybos ir administravimo)  profesoriaus

Lietuvos Mokslo Taryba

1993 05 21

Nostrifikuotas  socialinių mokslų docento vardas,

Docento atestatas DO 002784

Lietuvos Mokslo Taryba

1993 05 21

Nostrifikuotas Socialinių (ekonomikos) mokslų kandidato laipsnis.

Daktaro diplomas DA 005427

Kauno technologijos universitetas

1991 06 19

Docento  pedagoginis (mokslo) vardas.

Atestatas Nr. 10

Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinis universitetas, Ekonomikos fakultetas. Disertacijps tema: Aukštosios mokyklos ir gamybos tarpusavio ryšiai

1988 03 17

Ekonomikos mokslų kandidatas. Mokslų kandidato diplomas ЭK № 026366

Aukštasis išsilavinimas

Studijos aukštojoje mokykloje

Aukštoji mokykla

Baigimo metai

Įgyta kvalifikacija

Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinis universitetas, ekonomikos fakultetas, aspirantūra

1984-1988

Ekonomikos mokslų kandidatas

Kauno technologijos universitetas (Kauno politechnikos institutas, Inžinerinės ekonomikos fakultetas)

1967-1972

Inžinierius ekonomistas

Darbo veikla

Metai

Darbovietė

Pareigos

2007 rugsėjo mėn 1d.

Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedra

profesorė

2006 rugsėjo mėn. 1d.

Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos katedra

profesorė

2005 –2006m.

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedra

docentė

2004 -2006m.

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

docentė

1996 – 2007

KTU Socialinių mokslų fakulteto Verslo administravimo katedra

docentė

1999 – 2002

KTU Regionų plėtros katedra

docentė

1993 – 1996.

KTU Socialinių sistemų vadybos katedra.

docentė

1987 – 1993

KTU Politologijos katedra

docentė

1983 – 1987

KTU (KPI) Sociologinių tyrimų laboratorija

vyr. mokslinė bendradarbė

1982 – 1983

KTU (KPI) Sociologinių tyrimų laboratorija

jaunesnioji mokslinė bendradarbė

1980 – 1982

KTU (KPI) Sociologinių tyrimų laboratorija

vyr inžinierė – ekonomistė

1975– 1980

KTU (KPI) Sociologinių tyrimų laboratorija

vyr. ekonomistė

1974 – 1975

Kauno 24 vid. mokykla

mokytoja

1972 – 1974

Specialus konstravimo technologinis biuras, Vilnius

inžinierė – ekonomistė

Dalyvavimas įvairiose organizacijose,  mokslo bei švietimo programose, darbo grupėse, konsultaciniai darbai

Metai

Organizacija, darbo grupė, programa.

Pareigos

2006-2007

KTU Socialinių mokslų fakulteto taryba narė

2001 – 2006 m.

KTU Socialinių mokslų fakulteto Studijų programų komitetas

pirmininko pavaduotoja

1998 -2002m.

KTU Socialinių mokslų fakulteto taryba sekretorė

1997 m. iki 1999 m

Verslo vadybos mokytojo specializuotų profesinių studijų programa direktorė

1997-2003 m.

Verslo administravimo bakalauro studijų programa direktorė

1994-1996

SIEC/ISBE International Society for Business Education Lietuvos skyriaus prezidentė

Metai

Projektai

Pareigos

2008

Projektas Nr. R-7362 “Development of Research Methods: Management of Knowledge”. PhD Summer School. Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics.  The Evaluation of Corporate Social Capital”

ekspertė, lektorė

2007-2008

Humanitarinių ar socialinių mokslų publikacijų, pateiktų įrašyti į tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“ ekspertavimas.  Projektas SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0054, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-401/BPD-172/005,

ekspertė

2007

Projektas Nr. ZP-2007/15 “Creative Business Environment: Possibilities of Research”. PhD Summer School. Riga Technical university, Faculty of Engineering Economics.  “Experience of joint research and interpretation of results”

ekspertė, lektorė

2007

Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto bendros mokslinių tyrimų krypties “Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas. Programa  2007-2010 m. V. Temos “Smulkaus bei vidutinio verslo plėtra”- vadovė

2004 -2005

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos projektas “Švietimo kokybės vadybos sistema”  švietimo politikos analizės darbo grupė narė, švietimo politikos ekspertė.

2002

PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos iniciatyva: žmonių išteklių plėtros fondas, Utenos tikslinis regionas ekspertė

2002

JAV Ekonominio švietimo tarybos  ir Mokyklų tobulinimo centro projektas “Ekonomika mokykloje” Jurbarkas, 5 dienų seminaras – 40 val. lektorė

2002

PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programa Klaipėdai-Tauragei ekspertė

2002

Lietuvos Respublikos kurortų raidos koncepcija ekspertė, autorių kolektyvo narė

2002

Plungės rajono 2002-2010 metų plėtros strateginio

plano parengimas

ekspertė, autorių kolektyvo narė

2002

Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studija ekspertė

2002

Mokyklų tobulinimo centro projektas: 4 vienos dienos seminarai: Makroekonominiai rodikliai – 8val., Ekonomikos plėtra –8val.,  Pinigai ir bankai – 8 val., Globalizacija ir integracija –8 val. lektorė

2001- 2003

Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuojama programa “Regionų plėtra: metodologija, praktika ir perspektyvos europos erdvės kontekste” ekspertė “Regionų plėtros teorinių modelių ir Lietuvos regioninės politikos įvertinimo” temos vadovė

2001-2002

Ilgalaikė Lietuvos ekonomikos plėtros strategija  iki 2015m.: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strategija iki 2015 m. ekspertė.

2001

“SVV atstovų konsultavimas ir mokymas” Telšių apskrityje ekspertė

2001

ES PHARE SPP Utenos apskrities kaimo plėtros bandomojo projekto iv priemonė “mokymai”,administratorė, lektorė – 6 val. (temos: įmonės finansų valdymas. finansavimo šaltinių paieška; projekto paraiškos rengimas. komandos parinkimas. biudžeto sudarymas; projekto įgyvendinimas) administratorė ir lektorė

2001

Mokyklų tobulinimo centro projektas “Ekonomika mokykloje: Ekonomikos mokymo standartų rengimas” konsultantė

2001

JAV Ekonominio švietimo tarybos  ir Mokyklų tobulinimo centro projektas “Ekonomika mokykloje”, Kaunas, 5 dienų seminaras –40 val. lektorė

2000

JAV Ekonominio švietimo tarybos  ir Mokyklų tobulinimo centro projektas “Ekonomika mokykloje”, Elektrėnai, 5 dienų seminaras –40 val. lektorė

2000

Kauno technologijos universiteto mokslo programa “Regionų plėtra” darbo grupės narė

2000

ES PHARE  Smulkaus ir vidutinio verslo paramos. projektas “SVV atstovų konsultavimas ir mokymas” Kauno apskrityje konsultantė finansų analizės ir finansavimo šaltinių paieškos klausimais

2000

ES  PHARE  paramos pradedantiems verslininkams programa Marijampolės apskrityje, ekspertė, lektorė – 16 val. (temos: įmonės finansų valdymas. finansavimo šaltinių paieška) ekspertė, lektorė

2000

ES PHARE paramos pradedantiems verslininkams programa Telšių apskrityje ekspertė

1999

Mokslinio tiriamojo darbo projektas “Prekybos ir paslaugų plėtra rinkos sąlygomis Lietuvoje” darbo grupės narė

1997 – 1998

Įmonių veiklos modelių kūrimo ir diegimo problemos darbo grupės narė

1997 – 1998

Turto vertinimo metodologija ir išsivysčiusių šalių praktikos tyrimas ir taikymas Lietuvoje pereinamuoju į rinką laikotarpiu darbo grupės narė

1997

Naujų edukologijos mokslinių idėjų taikymo galimybių Lietuvos švietimo sistemoje tyrimas darbo grupės narė

1995 – 1996

Žmonių ir organizacijos elgsenos rinkos ekonomikos sąlygomis problemos bei jų sprendimo tyrimas vadybos aspektu darbo grupės narė

1996 – 1997

KTU modernizavimo projekto “ Dėl tolesnio studijų sistemos tobulinimo” studijų finansavimo grupėje. KTU Rektoriaus įsakymas 1996 09 04 nr. a-148 darbo grupės narė

1995

KTU modernizavimo projektas “Universiteto finansų reguliaminas”. KTU Rrektoriaus įsakymas 1995 11 20 nr. a-226 darbo grupės narė

1994 – 1995

Žmogiškojo kapitalo vvystymo vadybos ir edukologijos problemos. darbo grupės narė

Užsienio kalbos

(nurodant jų mokėjimo lygį – puikiai, gerai, silpnai)

Kalba

Anglų

Prancūzų

Vokiečių

Rusų

Kitos

Mokėjimo lygis

silpnai

gerai

puikiai

lenkų: silpnai

slovakų gerai

čekų silpnai

Mokslinė ir pedagoginė veikla

Mokslinių interesų kryptys

Dėstomi dalykai

Finansai, bankai, švietimo ekonomika, socialinis kapitalas, smulkus ir vidutinis verslas

Mokslinis tiriamasis darbas, finansinių institucijų finansų valdymas, šiuolaikinės ekonominės ir finansų teorijos, šiuolaikinės ekonominės teorijos, finansinių idėjų raida, finansų teorija, įmonės finansai, valstybės finansai, finansų valdymas, tarptautiniai finansai, tarptautinio verslo finansai, tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai, tarptautinė prekyba ir finansai, bendrosios statistikos teorija, ūkio statistika, makroekonomika, švietimo ekonomika

Dalyvavimas mokslinių žurnalų redkolegijų darbe

Mykolo Romerio universiteto žurnalo “Intelektinė ekonomika /Intellectual economics”, ISSN 1822-80-11 – redkolegijos narė
Research papers, Slovak University of Technology in Bratislava,. Bratislava, Slovakia. ISSN 1336-815X- editor
Vysoka škola ekonomie and manažmentu verejnej spravy v Bratislave (School of Economics and Management in Public Adminisration) Scientific Journal “Verejna Sprava a Regionalny Rozvoj/ Public Administritation and Regional Development, ISSN 1337-2955, redkolegijos narė
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto žurnalo “Vadyba/Management”, ISSN 1822-3133 – redkolegijos narė

Dalyvavimas mokslinių konferencijų, seminarų redkolegijų darbe 2006-2009m.

18th international science conference “Modern approaches to the corporate management”, September 10th and 11th, 2009, FCHFT SUT, Radlinského 9, Bratislava, Slovakia. Member of scientific board.
Overcoming the Hindrance in Writing Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles, under editorship of professor Elina Gaile-Sarkane. – Riga, RTU Publishing house, 2009.- 127 p. – ISBN 978-9984-32-113-4. Member of Scientific advisory board.
International academic conference “Education and Economy 2009”, May 08-09 2009 in Tallinnn, Educational Research Centre of Tallinn University of Technology, Mainor Business School and Vilnius University Business Department. Member of International Scientific Committee.
International Scientific Conference “The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship”, October 2009 in Riga, Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics. Member of International Scientific Committee.
Institut Studiow Samorządowych, Poland. “Zarządzanie w samorządzie terytorialnym”, Kwartalnik, Nr 2/2008. Redkolegijos narė
International Scientific Seminar “Towards Knowledge-based Economy” in Riga, 11-12 January 2008 of Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, Department of Economics of Production and Entrepreneurship in co-operation with Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Tallinn University of Technology, Estonia, Kaunas University of Technology, Lithuania, Mykolas Romeris University, Lithuania, Brno University of Technology, Czech Republic, University of Pardubice, Czech Republic, Slovak University of Technology, Slovak Republic, Technical University – Sofia, Bulgaria, Belarusian National Technical University, Belarus. Member of Program Committee
International Scientific Seminar “Small and Middle Business: Development and Entrepreneurship” in Vilnius, 15 May 2008 of Mykolas Romeris University Faculty of Economics and Finance Management Department of Banking and Investment in co-operation with Warsaw School of Economics (Poland), Riga Technical University (Latvia), University of Economics (Slovak Republic), Tallinn University of Technology, Estonia, Brno University of Technology, Czech Republic, University of Pardubice, Czech Republic, Slovak University of Technology, Slovak Republic, Technical University – Sofia, Bulgaria, Belarusian State University of Economics, Belarus, Belarusian National Technical University, Belarus, University of Žilina in Žilina (Slovak Republic), School of Economics and Management in Public Administration (Slovak Republic), The Regional Center for European Integration in Wloclawek (Poland). Member of Program Committee
International Scientific Conference of Faculty Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčin “Nove Trendy v Manažmente”, November 26-27, 2008. Trenčin, Slovakia, Member of International Scientific Committee
2nd International Summer School for doctoral students and International Scientific Seminar “Development of Research Methods: Management of Knowledge” in Riga, August 26-28, 2008, Riga Technical University, Latvia. Member of Scientific Advisory Board
49th International Scientific Conference of Riga Technical University  “The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship” October 9-13, 2008, Riga Technical University, Latvia. Member of International Scientific Committee
International Scientific Conference of Uuniversity of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Economy and Management of Chemical and Food Industries in Co-operation with Technical University of Liberec, Faculty of Economics, Department of Marketing „Customer Relationship Management ´08”, September 24-25, 2008, Hotel Harmony, Pardubice, Czech Republic, Member of International Scientific Committee
The 5th international conference “Business and Management’ 2008”, May 16-17, 2008, Vilnius, Lithuania. Member of Board of Reviewers
VI international scientific conference “Management and Engineering’ 08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Member of International Scientific Committee
First International Science Conference “Knowledge society”, II international Science Conference for Young Researchers “Technical Tcience and Iindustrial Management”.September 3-5, 2008, Sozopol, Bulgaria. Member of International Scientific Committee
International Scientific Conference Focusing on the Contents and Methology of Teaching Public Sector Economics “Ako učit’ ekonomiu verejnej spravy = Teaching Public Sector Economics“, 19th October 2007, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava, Slovakia. Member of Program Committee
International Scientific Conference “Modern Approaches  to Corporate Management” (2007 09 06-07) in Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava, Slovakia. Member of Scientific Committee
International Conference “Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management of Brno University of Technology”, September 13 – 14, 2007, Brno, Czech Republic. Member of Program Committee.
International Academic Conference “Education and Economy 2007. Educational Research Center of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology (October 26 -27, 2007). Tallinn, Estonia. Member of Programme Committee
International Scientific Conference “Customer Relationship Management ´07” in Lázně Bohdaneč, Pardubice University, Czech Republik. 2007 09 10-11. Member of Scientific Committee
7-th Year of International Scientific Conference “Globalisation – Social and Economic Impacts  ´07”  in University of Žilina, Slovak Republic. 2007 10 03-04. Member of Scientific Committee
PhD Summer School (August 20-22, 2007) “Creative Business Environment: Posibilities of Research” and Workshop “Challenges of Research: Theory and Praktice”. Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, Riga, Latvia. Member of Organizing Committee, Member of Scientific Advisory Committee and Scientific Editorial Board.
International Scientific Dual-conference “Towards Knowledge-based Economy” & “Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness” April 12–13, 2007, in Riga Tchnical Uiversity. Member of Scientific Committee
International Sscientific Conference “Education and Economy 2006” (May 4, 2006) in Tallinn (Estonia). Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Business Department of Vilnius University.  Member of Program Committee.
International Scientific Conference “Business Development Possibilities in the New European Area” (2006 09 21-22) in Vilnius University, Lithuania. Member of Scientific Committee
International Scientific Seminar “small Business Management: Innovation, Strategy, Values” (2006 06 29-30) in Riga Tchnical University. Member of Scientific Committee
International Scientific Conference “Modern Approaches  to Corporate Management” (2006 09 13-14) in Slovak University of Technology in Bratislava. Member of Scientific Committee
6-th Year of International Scientific Conference “Globalisation – Social and Economic Impacts  ´06”  (2006 10 04-05) in University of Žilina. Žilina, Slovakia. Member of Scientific Committee
International Scientific Conference “Customer Relationship Management ‘06” (2006 11 7-8) University of Pardubice. Lázně Bohdaneč, Czech Republic. Member of Scientific Committee

Paskaitos užsienio klausytojams 2007m.

Vieta

Trukmė

Metai

Mačerinskienė Irena “The Evaluation of Corporate Social Capital” in 2nd International Summer School for doctoral students and International Scientific Seminar “Development of Research Methods: Management of Knowledge” in Riga. Riga Technical University
Rugpjūčio 26-28

2008

Mačerinskienė I. “Experience of Joint Research and Interpretation of Results” in PhD Summer School “Creative Business Environment: Posibilities of Research” and Workshop “Challenges of Research: Theory and Praktice”. Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, Riga, Latvia. Sertificate, Riga
Rugpjučio 20-22

2007

Mačerinskienė I. “Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra”

Kazachstano nacionalinio pedagoginio Abajaus vardo universiteto Finansų ir ekonomikos fakulteto dėstytojų vizitas Mykolo Romerio universitete, Vilnius

Birželio 6 d.

2007

Mokslinės stažuotės, seminarai

Vieta

Trukmė

Metai

2th International Scientific Seminar “Toward Knowledge-based Economy’ 2008” in Riga. Riga Technical University Faculty of Engeneering Economics Deparment of Economics of Production and Entrpreneurship gruodžio 4-6

2008

International Scientific Seminar “Small and Middle Business: Development and Entrepreneurship” in Vilnius, Mykolas Romeris University Faculty of Economics and Finance Management Department of Banking and Investment gegužės 15

2008

International Scientific Seminar “Business Development Possibilities  in the New European Area” in Vilnius, Vilnius University Faculty of Economics Business Department. Serifikatas gegužės 14

2008

International Scientific Seminar “Towards Knowledge-based Economy” in Riga, Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, Department of Economics of Production and Entrepreneurship, Sertifikatas sausio 11-12

2008

5th International Symposium “Globalisation Influences on Local Markets”, Banska Bystrica, Faculty of Economics of Matej Bel University, 2006, Czech Republic. Sertifikatas rugsėjo 6-8

2006

Tarptautinis seminaras “Smulkaus verslo vadyba: inovacijos, strategija, vertinimas”, Ryga, Latvija. Sertifikatas birželio 29-30

2006

Mokyklų tobulinimo programos komponento B “Švietimo kokybės vadybos sistema”, 2 dalinio komponento (KB 2) Politikos analizės seminaras Vilniuje “Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas” Dėstytojas – Harvardo universiteto (JAV) dr. Haiyan Hua.  Pažymėjimas Nr 24161 balandžio 19-22

2006

Mokyklų tobulinimo programos komponento B “Švietimo kokybės vadybos sistema”, 2 dalinio komponento (KB 2) Politikos analizės seminaras Vilniuje “Politikai formuoti reikšmingų duomenų analizė Lietuvoje” Dėstytojas – Harvardo universiteto (JAV) dr. Haiyan Hua.  Pažymėjimas spalio 19-22

2005

Mokyklų tobulinimo programos komponento B “Švietimo kokybės vadybos sistema”, 2 dalinio komponento (KB 2) Politikos analizė seminaras Vilniuje “Švietimo politikos instrumentų  kūrimas (teminių analizių planavimas, rengimas, dizaino kūrimas)” Dėstytojas – Harvardo universiteto (JAV) dr. Haiyan Hua. Pažymėjimas balandžio 19-29

2005

Studijų programų ir modulių konstravimas edukologijos mokslo ir Europos Sąjungos standartų kontekste, Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, Pažymėjimas TM Nr 000929 sausio 26 –vasario 8 d.

2004

Mokyklų tobulinimo programos komponento B “Švietimo kokybės vadybos sistema”, 2 dalinio komponento (KB 2) Politikos analizės seminaras Vilniuje. Tema – An Ambitious and Fundamental Shift in The Goals and Objectives for Education in Lithuania. – dr. Tom Cassidy . Tema – Policy Research and Analysis. Understanding Framework and Models – dr. Haiyan Hua, Harvard University,USA. vasario 13

2004

Wroclavo ekonomikos universitetas Bankų valdymo katedra, Lenkija rugsėjo 20 – 27

2004

Metodologinis seminaras Maskvos M.V.. Lomonosovo valstybinio universiteto Ekonomikos fakulteto socialinės sferos ekonomikos katedroje “Vakarų ir pereinančių į rinkos ekonomiką valstybių išsilavinimo potencialo lyginamoji ekonominė analizė”. spalio 16 – 20

2000

KTU Verslo strategijos instituto ir Biznio kompetencijos centro organizuotas seminaras “Derybų menas sėkmingai išspręsti interesų konfliktą”. Dėst. JAV Ilinojaus Springfieldo universiteto vadybos profesorius. Sertifikatas gegužės 12 d..

2000

Metodologinis seminaras Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinio universiteto Ekonomikos fakulteto socialinės sferos ekonomikos katedroje “Švietimo finansavimo problemos”. spalio 21-23

1998

JAV Ekonominio švietimo tarybos ekonomikos mokymo programa, seminarai sertifikatas):

  • Pagrindinės ekonomikos koncepcijos -.Taline, Estijos Respublika;
  • Mikroekonomika – Minske, Baltarusijos Respublika;
  • Makroekonomika – d. Vilniuje (sertifikatas);
  • Tarptautinė ekonomika – Gdanske, Lenkijos Respublika (sertifikatas).
1997 m. spalio 12 -18 d

1998 m. sausio 11–17 d.

1998 m. balandžio 5– 11

1998 m. birželio 7- 13 d

1997-1998

Kembridžo universiteto švietimo studijų direktoriaus dr. T Mclaughlin seminaras “Demokratija ir švietimas”. Sertifikatas, išduotas 1996 01 11 sausio 11 d..

1996

Kembridžo universiteto švietimo studijų direktoriaus dr. T Mclaughlin seminaras “Vertybės švietime”. Sertifikatas, išduotas 1996 01 09. sausio 9 d..

1996.

Seminaras Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinio universiteto Ekonomikos fakulteto socialinės sferos ekonomikos katedroje “Aukštosios mokyklos finansavimas pereinant į rinkos ekonomikos sąlygas”. 11-14

1996

Lietuvos laisvosios rinkos instituto organizuotas seminaras “Savivaldybių funkcijos ir jų finansavimas”. balandžio 19 d.

1996

Kanados Mcgill universiteto profesoriaus Charles Lusthaus seminaras “ Eektyvios mokyklos veiklos modelis” ir “Švietimo administratorių rengimas ir mokymas”. gruodžio 12 d

1995

Seminaras Vilniaus universitete  “Teisinis nevyriausybinių organizacijų veiklos reguliavimas”. lapkričio 18 d

1995

Kursai (50 val.) “Finansinė atskaitomybė uždaroje akcinėje bendrovėje” A.Midvikienės personalinėje mokymo įstaigoje “Biznio buhalterija”.

Sertifikatas 1995 06 06 s-538.

gegužės 26-birželio 5 d

1995

KTU Harmoningos vadybos centro ir Angers (Prancūzija) universiteto organizuotas seminaras “Visuotinos kokybės vadyba- įmonės sėkmės garantija”. gegužės 17 -19 d.

1995

Seminaras “Aukštojo mokslo finansavimas”, OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development, IMHE – Programme on Institucional Management in Higher Education, Šiaurės šalių universitetų asociacija, Vilniaus universitetas balandžio 5-7 d.

1995

Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinio universiteto Ekonomikos fakulteto Socialinės sferos ekonomikos katedros ir jos filialo Aukštojo mokslo moksliniame tiriamajame institute koordinacinis pasitarimas “Švietimo finansavimas”. vasario 28 – kovo 5

1994

Estijos kultūros ir švietimo ministerijos seminaras Taline  “Švietimo finansavimas” vasario 15-17

1994

Stažuotė Vokietijos Bielefeldo universiteto Pedagogikos fakultete Švietimo ekonomikos ir finansavimo klausimais. spalio mėn. (vieno mėnesio)

1993

Švedijos Lundo universiteto verslo administratorės Gun Carlsson seminaras “Curricula of Business Teaching in Secondary Schools”. Sertifikatas, išduotas 1993 09 16. rugsėjo 16

1993

Skaityti pranešimai konferencijose

Mačerinskienė, Irena. Structure of social capital of enterprise. 18th international science conference “Modern approaches to the corporate management”, September 10th and 11th, 2009, FCHFT SUT, Radlinského 9, Bratislava, Slovakia.
Mačerinskienė, Irena. University Role in the Knowledge Society: Theoretical Insights // First International Science Conference “Knowledge society”, II International Science Conference for Young Researchers “Technical Science and Industrial Management”, September 3-5, 2008.  Sozopol, Bulgaria
Mačerinskienė, Irena. Entrepreneurship Research Dimensions //  First International Science Conference “Knowledge society”, II International Science Conference for Young Researchers “Technical Science and Industrial Management”, September 3-5, 2008.  Sozopol, Bulgaria
Mačerinskienė I. Structural Model of Social Capital // VI international scientific conference “Management and Engineering’ 08”, June 19-21 2008, Sofia, Bulgaria
Mačerinskienė I. Business Success Factors in the Economy Crises Situation // International Scientific Conference of Faculty Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčin, Slovakia “Nove Trendy v Manažmente”. November 26-27, 2008
Mačerinskienė I. The Methodology of SMB Research at Entrepreneurship Approach // International Scientific Conference of Faculty Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčin, Slovakia “Nove Trendy v Manažmente”. November 26-27, 2008
Mačerinskienė I. Entreprenerual versus Ordinary Enterprise in the Economy // 49th International Scientific Conference of Riga Technical University  “The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship” October 9-13, 2008, Riga, 2008
Mačerinskienė I. New Challenges for Future Start-ups : Entrepreneur in the Economy //  6-я Международная научно-течническая конференция “Наука – образованию, производству, экономике”, 31 декабря-2 февраля 2008 г. Минск, Бeлорусия
Mačerinskienė I. Teaching Public Sector Economics in Lithuania // International Scientific Conference Focusing on the Contents and Methology of Teaching Public Sector Economics “Ako učit’ ekonomiu verejnej spravy = Teaching Public Sector Economics“, 19th October 2007, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava, Slovakia
Mačerinskienė I. Eentrepreneurship Education Features in Lithuanian Universities // Moderne pristupy k manažmentu podniku (Modern approaches to corporate management): International Scientifics Conference.- Bratislava: STU, Slovak Republic, 2007
Macerinskiene I., Savickaite Ž. Trust role in building an epistemic community in the organization // Customer Relationship Management ´07: International Scientifics Conference. – Lazne Bohdaneč, University of Pardubice, Czech Republic, 2007
Mačerinskienė I., Veličkaitė R. Entrepreneurship education substantiality in developing economy: previous experience and future approaches // Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management of Brno University of Technology: International Conference.- Brno; Brno University of Technology, 2007
Mačerinskienė I., Volkov N. Trading in the forex currency market – practical approach // Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management of Brno University of Technology: International Conference.- Brno; Brno University of Technology, 2007
Macerinskiene I. Application of the cost-benefit analysis evaluating the impact of corporate social capital // Towards Knowledge-based Economy” & “Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness: International scientific dual-conference in Riga Tchnical Uiversity – Latvia, Riga, 12–13 April, 2007
Macerinskiene I. The Adequacy of Lithuanian Business Environment for Small and Medium-Sized Business Needs // Small Business Management: Innovation, Strategy, Values: International Scientific Seminar.- Latvia, Riga, 29 – 30 June, 2006
Macerinskiene I. Finance Availability for Small and Medium-Sized Enterprises in Lithuania // Moderne pristupy k manažmentu podniku (Modern approaches to corporate management): 15th International Scientifics Conference.- Bratislava: STU, Slovak Republic, 2005
Macerinskiene I. The Impact of Social Capital for Development// Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment: International Scientifics Conference. – Lazne Bohdaneč, University of Pardubice, Czech Republic, 2005
Macerinskiene I. The Model of Commercial Bank Loan Portfolio Evaluation // Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment: International Scientifics Conference. – Lazne Bohdaneč, University of Pardubice, Czech Republic, 2005
Mačerinskienė I. Model of Commercial Bank Loan Portfolio Evaluation // Haridus ja Majandus (Education and economy): International Scientifics Conference.- Tallinn: Tallinna Tehnikaulikool, Estonia, 2005
Mačerinskienė I. The Role of Social Capital in Economic Development //Obchodne Podnikanie a Marketing v Novom Europskom Priestore (Business Entrepreneurship and Marketing in the New European Economic Area).- Bratislava, University of Economics, Slovak Republic, 2004
Mačerinskienė I. The coordination of credit risk and profitability in bank loan portfolio management // Moderne pristupy k manažmentu podniku (Modern approaches to corporate management).- International Scientifics Conference.- Bratislava: STU, Slovak Republic, 2004
Mačerinskienė I. Benefits of corporate social capital // Moderne pristupy k manažmentu podniku (Modern approaches to corporate management).- International Scientifics Conference.- Bratislava: STU, Slovak Republic, 2004
Mačerinskienė I. Corporate social capital // Moderne pristupy k manažmentu podniku (Modern approaches to corporate management).- Bratislava: STU, Slovak Republic, 2004
Mačerinskienė I. Interaction between human and social capital // Haridus Ja Majandus (Education and economy): International Scientifics Conference.- Tallinn: Tallinna Tehnikaulikool, Estonia, 2004
Mačerinskienė I. Economic development impact of organizational social capital // Haridus Ja Majandus (Education and economy): International Scientifics Conference.- Tallinn: Tallinna Tehnikaulikool, Estonia, 2004
Mačerinskienė I. Economic and environmental sustainability in loan portfolio management of commercial bank // New trends of the development of industry: International Scientifics Conference.- Brno; Brno University of Technology, 2003
Mačerinskienė I. The main aspect of loan portfolio management in banks // Haridus Ja Majandus (Education and economy): International Scientifics Conference.- Tallinn: Tallinna Tehnikaulikool, Estonia, 2003
Mačerinskienė I. Lithuanian Small and Medium Business Development Strategy // Perspectives of economics of Kaliningrad region and EU development: International scientific conference. .- Kaliningrad: 2003
Mačerinskienė I. Vouchers for elementary and secondary education// Haridus Ja Majandus (Education and economy): International Scientifics Conference.- Tallinn: Tallinna Tehnikaulikool, Estonia, 2003
Mačerinskienė I., Sabaitė G. Human capital – the basis for economic development // Haridus Ja Majandus (Education and economy): International Scientifics Conference.- Tallinn: Tallinna Tehnikaulikool, Estonia, 2002
Mačerinskienė I. Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant demokratinę visuomenę // Strateginės visuomenės kūrimas per švietimą ir mokslą: IV tarptautinė konferencija. Organizatoriai: Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Instituttes, G. Marshal Center, Moscow State University named after M.V. Lomonosow. 2001m. birželio 25-27d., Maskva
Mačerinskienė I Finansų sistemos įtaka ekonomikos plėtrai // Tarptautinis verslas pereinamosios ekonomikos šalyse: tarptautinė konferencija, VU KHF, Kaunas, 2000 lapkričio 9-10 d.
Mačerinskienė I.Švietimo finansavimo problemos Lietuvoje //. Šiuolaikinės aktualios socialinės sferos problemos: seminaras. Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinio universitetas, Ekonomikos fakultetas, 2001 m. Lapkričio 29 d.
Mačerinskienė I. Bankų depozitų valdymo tyrimo metodikos pagrindimas// Sociologija: Praeitis, dabartis ir perspektyvos. Mokslinės konferencija 2001 m. gegužės 29-31 d. – Kaunas: Technologija, 2001
Mačerinskienė I. Basic Issues on Regional Development Policies // Regionų plėtra – 2001. Tarptautinė mokslinė konferencija. – Kaunas: Technologija, 2001

2010 01 20, Vilnius